Všeobecné informace

Tabulka kompatibilních dílů mezi modely pistolí Glock
Firma Glock již zaručuje 100% zaměnitelnost dílů v rámci jednotlivých modelů, navíc je mnoho dílů (60 %) kompatibilních a plně zaměnitelných i mezi různými modely.
Záruční podmínky na pistole Glock
Kompletní znění záručních podmínek na pistole Glock, které byly do ČR dovezeny autorizovaným dovozcem.
Bezpečnost: Glock Safe-Action System

Pistole Glock jsou vybaveny třemi vnitřními pojistkami. Nemají žádnou vnější manuální pojistku, která by mohla v případě stresu uživatele ohrozit jeho bezpečnost.

Pojistka spouště

pojistka spoust

obr. 1: Zajištěno - spoušť je zajištěna proti pohybu vzad
obr. 2: Odjištěno - spoušť lze zmáčknout

Blokace zápalníku

pojistka zapalnik

obr. 1: Zajištěno - blokace ve spodní úrovni brání zápalníku v pohybu vpřed
obr. 2: Odjištěno - pojistka je nadzvižena spoušťovou pákou a uvolňuje zápalníku protor k jeho pohybu vpřed

Pádová pojistka

pojistka padova

obr. 1: Zajištěno - spoušťová páka v horní poloze zabraňuje zápalníku v pohybu vpřed
obr. 2: Odjištěno - poklesem spoušťové páky se uvolní zápalníku prostor k jeho pohybu vpřed

Podrobné technicko-taktické specifikace pistolí Glock

Podrobné technické informace (včetně rozkresu) jsou obsahem každého návodu k použití k příslušnému modelu pistole.

Glock Gen4 a nejčastější otázky a odpovědi

Otázka: Jak je to s výměnou vratných pružin u pistolí Gen4?
Odpověď: Firma Glock GmbH. se rozhodla umožnit zákazníkům dobrovolnou bezplatnou výměnu vratné pružiny u modelů Gen4 (netýká se modelů Glock 26 Gen4 a Glock 27 Gen4, u těchto modelů je pružina shodná jako u třetí generace). Nový typ vratné pružiny má nahradit všechny předešlé typy dodávané před srpnem 2011.

Otázka: Model Gen4 bude nahrazovat stávající generaci Gen3?
Odpověď: Nikoli, modely generace Gen3 i Gen4 budou vyráběny současně.

Otázka: Jaké modely pistolí Glock Gen4 jsou v současné době na našem trhu dostupné?
Odpověď: Dostupné modely v Gen4 zatím v základních verzích:
- velikost standard: GLOCK 17 Gen4 (9x19), GLOCK 22 Gen4 (.40SW), GLOCK 20 Gen4 (10 AUTO), GLOCK 31 Gen4 (.357 SIG) a GLOCK 21 Gen4 (.45 ACP)
- velikost kompakt: GLOCK 19 Gen4 (9x19), GLOCK 23 Gen4 (.40SW) a GLOCK 32 Gen4 (.357 SIG)
- velikost subkompakt: GLOCK 26 Gen4 (9x19), GLOCK 27 Gen4 (.40SW), GLOCK 30 Gen4 ( .45 ACP), GLOCK 33 Gen4 (.357 SIG) a GLOCK 29 Gen4 (10 AUTO)
- sportovní modely: GLOCK 34 Gen4 (9x19) a GLOCK 35 Gen4 (.40SW)

V současné době zatím nemáme informace o dostupnosti verzí nové generace Gen4 v jiných rážích, nebo variantách (s kompenzátorem, nebo se zeleným "olive" rámem).

Otázka: Mohu použít novou vratnou pružinu z modelu Gen4 ve své stávající pistoli předcházející generace?
Odpověď: Ne, pistole Gen4 mají nový závěr s větším otvorem pro usazení vratné pružiny. Tuto novou vratnou pružinu lze proto použít pouze v pistolích Gen4

Otázka: Mohu použít nové zásobníky dodávané s pistolemi Gen4 se svou stávající pistoli předcházející generace?
Odpověď: Ano, nové zásobníky jsou plně kompatibilní se všemi předcházejícími verzemi pistolí. Nelze naopak použít starší modely zásobníků v nové verzi Gen4.

Otázka: Mohu si dokoupit pouze rám nové Gen4 a používat jej se stávajícím závěrem předcházející verze?
Odpověď: Ne, není to možné vzhledem k rozdílnému závěru nových modelů Gen4.

Aimpoint - nástřelné terče ke stažení

V rámci zjednodušení seřízení červeného bodu při nástřelu, vytvořil Aimpoint specifické terče pro každý z modelů Aimpoint. Systém mřížky na terči usnadňuje uživateli spočítat, kolik čtverců = kliknutí na nastavovacím kolečku, posune červený bod na střed terče.

Podrobný návod, vč. terčů a ukázkového videa naleznete níže.

Terče ke stažení

1. Vyberte terč dle typu kolimátoru

2. Vyiskněte

POZOR!
Tisk musí být nastaven na "Skutečnou velikost"
Předvolbu tisku "Skutečná velikost" naleznete v okně nastavení tisku (viz obrázek)Vytisněte ve formátu A4

3. Zkontrolujte velikost čtverce dle údaje uvedeného v levém horním rohu vytištěného terče (viz.obrázek)

Vytištěný terč vezměte s sebou na střelnici.

Názorné video postupu ladění červeného bodu při nástřelu je k dispozici zde:

Vybíráme Glocka z rozsáhlé nabídky modelů

Vybrat si z rozsáhlé nabídky modelů rakouské zbrojovky ten pravý dá často zabrat i zkušenému příznivci značky. Pro začínajícího střelce může být správná volba opravdu tvrdým oříškem. Pokusme se tedy ujasnit základní kritéria správného výběru.

Zásadní rozhodnutí, které by výběru vhodného modelu mělo předcházet je určení prvořadého účelu používání zbraně. V zásadě je třeba zvolit některou ze tří kategorií. Pokud má být zbraň určena pro potřeby častého skrytého nošení, většinou zvolíme kompaktní nebo subkompaktní model, často výkonnější ráže. Jestli ale máme v úvahu především sportovní či rekreační střelbu a nošení zbraně nepředpokládáme, anebo bude jen výjimečné, vybereme větší model, pravděpodobně v ráži 9 Luger. Třetí varianta je něčím "mezi" - tj. kompromisem mezi použitelností pro nošení i pro občasnou sportovní střelbu.

Samozřejmým předpokladem všech uvedených kategorií zbraní je požadavek maximální spolehlivosti, životnosti a přesnosti, který již dále nebudeme brát v potaz, neboť právě tyto vlastnosti jsou pro Glocky typické. Proto přece vybíráte právě Glocka!

ZBRAŇ PRO OSOBNÍ OBRANU - ČASTÉ I KAŽDODENNÍ NOŠENÍ

Základním požadavkem v tomto případě bude nízká hmotnost a zejména co nejmenší rozměry. Mnozí optimisté jsou z počátku přesvědčeni o tom, že raději budou snášet nepohodlí spojené s nošením větší zbraně, než aby si pořídili nějakého "skrčka", ale postupně zjistí, že svou velkou a těžkou pistoli stále častěji nechávají spíše doma v trezoru, než aby ji nosili pro případ nouze.

To, nakolik vnímáme hmotnost zbraně hodně souvisí s typem a kvalitou holsteru používaného pro nošení. Dobré pouzdro tedy může značně odbourat negativa těžší zbraně, ale s nadměrnými rozměry se budeme potýkat každý den. Pro časté, někdy i každodenní nošení jsou tedy zcela ideální subkompaktní modely. Pokud je uživatel mohutné postavy a malá pažba těchto modelů je tím pro jeho velké ruce příliš titěrná, není samozřejmě na škodu vybrat některý z modelů kompaktní řady. V tomto případě nebudou ani větší rozměry kompaktu na překážku, neboť je vyváží robustnost postavy uživatele.

ZBRAŇ PRO ÚČELOVÉ, MÁLO ČASTÉ NOŠENÍ

V případě, že volíme zbraň, kterou budeme nosit pouze výjimečně, nejsou její malé rozměry nutné ? i s větší pistolí "to" občas jde vydržet a například to, že větší zbrani je třeba více podřídit typ oděvu, nás tedy nebude obtěžovat příliš často. Můžeme naopak těžit z výhod, které nabízí větší zbraň. Sem patří zejména lepší úchop a tím lepší kontrola - ovládání zbraně při střelbě, větší kapacita zásobníku a delší záměrná, což je zjednodušeně řečeno předpokladem větší přesnosti. Stejně jako u předchozí kategorie jsou i zde vhodným doplňkem zbraně tritiová mířidla. Statistiky sice dokladují, že naprostá většina ozbrojených konfliktů probíhá na kontaktní tj. minimální vzdálenost, kdy prakticky mířidla nevyužijeme, ale pokud by se něco odvíjelo jinak, jsou tritiová mířidla nespornou výhodou a umožňují zasáhnout cíl i za šera nebo ve tmě, což je jinak na větší vzdálenost bez svítilny velmi obtížné až nemožné.

VOLBA VHODNÉ RÁŽE

Výběr ráže podřídíme zvážení tří faktorů: výkonu, rozměrům a ceně náboje. Z hlediska výkonu je za minimální ráži vhodnou pro obranu považována ráže 9 Luger. Jelikož modely ráže 9Br (380Auto) se do ČR běžně nedováží, jsou všechny na trhu u nás dostupné modely Glocka pro obranu vhodné. Pro nošení bývá často za vhodnější pokládáno použití některé ráže výkonnější např. 40SW, 45ACP, na čemž se shodují jak odborníci z ozbrojených složek a civilní sféry tak i výsledky dlouholetých statistik následků zranění při ozbrojených střetnutích. Pokud tedy i vás tento fakt oslovuje, nezapomeňte i na zvážení nevýhod nábojů větší ráže. Patří mezi ně zejména: větší objem, velikost náboje a tedy menší celková kapacita zásobníku a většinou i větší rozměry zbraně, větší zpětný ráz zbraně při střelbě, jehož zvládnutí vyžaduje větší střelecké zkušenosti – častější trénink a vyšší cena. Cena náboje je významný faktor, který není možné pominout. Schopnost ovládat zbraň i ve stresu krizové situace je možné získat pouze dostatečným tréninkem. Pokud budeme předpokládat minimálně 100 ks nábojů měsíčně, tak rozhodně nepřeháníme a to zejména v začátcích. Rozdíly v ceně roční spotřeby nábojů se tak mezi jednotlivými rážemi pohybují v řádu tisíců. Pokud tedy předpokládáme využití zbraně pro sportovní nebo i jen rekreační střelbu, většinou zůstaneme u náboje 9 Luger, pro jeho nejnižší cenu a velkou rozmanitost nabídky. Poměrně malý zpětný ráz a velká kapacita zásobníků jsou pro tento druh určení také velkou výhodou. Tuto výhodu můžeme zvažovat i v případě, že se pro ráži 9 Luger rozhodneme z finančních důvodů i u ryze obranné zbraně.

INDIVIDUÁLNÍ DISPOZICE A POŽADAVKY

Závěrečná fáze výběru zbraně je nejnáročnější a nejdůležitější. Zbraň, kterou zvolíte Vám prostě musí "sedět“ . Známé a ve sportu i sebeobraně ryze pravdivé je totiž pořekadlo, že "je lepší se jednou trefit z malorážky, než několikrát minout z děla“. Pokud tedy již máte představu, které modely vás lákají, další rozhodování by mělo probíhat na střelnici. Rozhodně stojí za to vybrané modely vyzkoušet, protože praktickou zkušenost nenahradí ani sebelepší rada zkušeného odborníka. Někdo miluje zbraně větší ráže, někomu zase velká rána vadí. Střelec velké postavy v rozporu s předpoklady může mít lepší pocit z úchopu u menší pistole a naopak. Typ miřidel, umístění či velikost ovládacích prvků, citlivost spouště, to jsou jen namátkou další drobnosti, u nichž se mohou názory i pocity různých střelců lišit. Ideální možností pro získání těchto zkušeností jsou např. „Střelecké dny MPI“, které pořádá generální dovozce Glocků, pražská firma MPI CZ, v průběhu celého roku na různých místech republiky. Právě na těchto prezentacích mají zájemci možnost vyzkoušet a vzájemně porovnat prakticky celou modelovou řadu Glocků a- což je neméně důležité- také prozkoumat rozsáhlý sortiment doplňků. Aktuální přehled plánovaných prezentací je k dispozici nawww.mpicz.com.

SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH RÁŽÍ

9 LUGER

Nejrozšířenější ráže krátkých služebních a obranných zbraní na světě.
+ obrovská šíře nabídky, snadná dostupnost, nízká cena, malý zpětný ráz, malé rozměry (značná kapacita zásobníku)
- nižší výkon
(cena cca 3,30-4,60Kč)

40 SW

Ráže vyvinutá původně pro potřeby FBI.
+ poměrně malé rozměry a značný výkon i zastavovací účinek činí z této ráže jednoho z favoritů při volbě obranné zbraně
- vysoká cena, značný zpětný ráz
(cena cca 6,50-8,20Kč)

45 ACP

Jeden z nejúčinnějších nábojů pro krátké zbraně vůbec. Jedním z požadavků armády pro kterou byl prvotně konstruován bylo, že musí dokázat zastavit i běžícího koně..
+ vysoký zastavovací účinek, kultivovaný zpětný ráz
- vysoká cena a rozměry náboje (nízká kapacita zásobníku a větší rozměry zbraně)
(cena cca 6,50-7,50Kč)

45 GAP

Nová ráže vycházející z oblíbené klasiky 45 ACP, oproti které má při zachování vysokého zastavovacího účinku menší stavební délku.
+ vysoký zastavovací účinek, malé rozměry zbraně oproti 45ACP
- zatím malá rozšířenost, vyšší cena, větší zpětný ráz, malá kapacita zásobníku
(cena cca 8,50-13Kč)

357 SIG

Moderní náboj s lahvičkovitou nábojnicí, nábojnice 40 SW stažená do krčku a osazená střelou cal. 9 mm.
+ velký výkon a průbojnost
- menší rozšířenost, vyšší cena
(cena cca 8,50Kč)

pozn.: Velká rychlost střely malého průměru předpokládá užití expanzivní střely pro plné předání energie na cíl. Velmi plochá balistická křivka je příznivá pro lovecké užití náboje při lovu s krátkou zbraní. Obě alternativy jsou ale legislativou ČR zakázané.

10 AUTO

Jeden z nejvýkonnějších pistolových nábojů na světě. Původně určen pro FBI. Kde se neosvědčil právě pro přílišný výkon a zpětný ráz. Naprosto ideální, pokud toužíte nosit v kapse dělo :-)
+ velmi vysoký výkon i zastavovací účinek
- velmi vysoký zpětný ráz, rozměry i cena
(cena cca 12-15Kč)

 • MPI CZ s.r.o.

 • Komořanská 43/10, 143 00 PRAHA 4
  pouze VELKOOBCHOD - na této adrese není maloobchodní prodejna
 • GPS: 50°00'12.1"N 14°24'17.5"E
 • info[zavináč]mpicz.com
 • IČ: 27562468, DIČ: CZ27562468
 • ID Datové schránky: ausnv9b

 • Číslo zbrojní licence: CG 000048

Odběr novinek
Newsletter

Zasláním e-mailu udělujete svůj souhlas s využitím emailové adresy pro zasílání novinek od firmy MPI CZ s.r.o.

Společnost MPI CZ tímto ubezpečuje své odběratele novinek, že ve smyslu zákonů upravujících ochranu osobních údajů v platném znění máte právo kdykoliv: Vzít souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů kdykoliv zpět (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Požadovat po nás informaci, jaké konkrétní vaše osobní údaje zpracováváme (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Požadovat po nás vysvětlení ohledně našeho zpracování osobních údajů (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů naší společností se obrátit na nás (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Naše společnost zastupuje v ČR firmy

 • GLOCK Ges.m.b.H. (Rakousko)
 • Aimpoint AB (Švědsko)
 • Sturm, Ruger and Co. (USA)
 • Fobus International (Izrael)